Pågående prosjekter i Rotifunk

Vi vil bruke vår kunnskap der den trengs mest. Det betyr å hjelpe til med å behandle pasienter et av stedene i verden der behovet er størst.

Barnefødsler og graviditet

I Norge er en barnefødsel som regel forbundet med lykke og glede. For kvinner som føder i Sierra Leone er graviditeten og fødselen knyttet til stor risiko, både for mor og barn.

Et av de viktigste prosjektene til Foreningen Haugesund-Rotifunk er å rekruttere jordmødre, sykepleiere og leger som vil reise til Rotifunk i en periode for å

  1. behandle og hjelpe fødende og gravide i Rotifunk, og
  2. lære opp lokalt helsepersonell ved sykehuset i Rotifunk

Foto: Nini Hæggernes

Foto: Nini Hæggernes

Operasjoner

Det finnes svært få statlige støtteordninger som dekker behandling og operasjoner på voksne og barn over fem år i Sierra Leone, uansett hvor alvorlig helsesituasjonen er.

Vi har bygget opp en operasjonsstue ved sykehuset i Rotifunk etter samme mal som en av operasjonsstuene ved Haugesund Sykehus/Helse Fonna. Dette har vi fått til ved hjelp av innsamlede midler og donasjoner av operasjonsutstyr.

Det viktigste bidraget fremover er å skaffe midler til å sende ned kvalifisert helsepersonell fra Norge, som kan lære opp lokalt helsepersonell i å utføre enkle operasjoner som kan redde liv.

Ambulansetjeneste

I 2008 kjøpte vi en Landrover, fikk den fikset og klargjort som ambulansebil, og fraktet den til Rotifunk. Her har Landroveren på og av fungert som den eneste ambulansen i området.

Diesel til reisene med ambulansen må bekostes av pasientene eller deres pårørende. Dette har vært den største utfordringen ved ambulanseprosjektet. Altfor mange hasteoppdrag har måttet avlyses fordi pasienter og pårørende ikke har hatt penger til dieselen.

Det viktigste formålet med ambulanseprosjektet er å samle inn penger til diesel, og lønn til to sjåfører; Willy og Abdul og to pleiere, Sally og Memu.

Foto: Nini Hæggernes

Foto: Nini Hæggernes

Kosthold

Under et av våre første besøk i Sierra Leone møtte vi Mayenni Kamara i Mamu Village. Hun var fem år gammel, sterkt underernært og forkrøplet. Hun led i tillegg av en bilateral, kronisk ørebetennelse. Ørepuss rant kontinuerlig ut av begge ørene.

Ved vårt neste besøk tok vi med oss fiskepulver produsert ved fabrikken Seagarden på Husøy, Karmøy. Mayenni ble gitt en dose fiskepulver daglig i 18 måneder. Da vi startet denne behandlingen var hun seks år, 80 cm høy og veide 10 kilo. Etter 18 måneder hadde hun vokst 18 cm, og var 14 kilo. Hun hadde begynt på skole, og var på alle måter en sterkere, sunnere og gladere jente. Dette inspirerte oss til å starte et eget kostholdsprosjekt i Rotifunk.

Tannklinikk

Det finnes totalt syv tannleger i Sierra Leone. Bortsett fra noen få, priviligerte mennesker har de fleste aldri vært hos en tannlege. Karies utvikler seg til hull i tennene, og svært mange mennesker sliter med konstant tannverk. Tannverken fører til redusert livskvalitet, og forstyrrer evnen til å konsentrere seg. Mange skolebarn sliter på skolen fordi de har alvorlig tannverk.

Noen ganger resulterer infeksjonen i tennene i uutholdelige smerter og høy feber. Hvis infeksjonen ikke behandles, kan den gå videre via bihulene og til hjernen, hvor infeksjonen danner en verkebyll. Dette er en livstruende tilstand for pasienten, som ikke sjelden fører til dødsfall.

Slik sett kan ubehandlet karies forårsake død. Det er stort behov for tannleger og fokus på tannhelse i Sierra Leone.

Foto: Nini Hæggernes

Foto: Nini Hæggernes

Rehabilitering

Mannen du ser på bildet sitter i en egenprodusert rullestol. Han kommer seg fremover ved å «sykle» med armene, og får dyttehjelp av barn, venner og kjente.

Da ortopedisk kirurg Birger Valen og medisinstudent Ida kom til Rotifunk i 2013, oppdaget de at fysioterapi og rehabilitering etter en skade ikke finnes i Rotifunk. Rullestoler og krykker finnes heller ikke.

Målet med dette prosjektet er i første omgang å skaffe krykker og rullestoler, deretter å innføre fysioterapi og program for rehabilitering

Blodbank

Altfor ofte ser vi unødvendige dødsfall på grunn av mangel på tilgang til blod. Malaria er en utbredt sykdom i Sierra Leone. Dette er et eksempel på en sykdom som kan behandles, men som ved mangel på behandling og blodoverføring, er dødelig.

En 12 år gammel jente som het Rugiatu inspirerte oss til å opprette en blodbank ved Hatfield Archer Memorial Hospital. Ny blodbank i Rotifunk ble etablert i mai 2018, og vi har i dag 200 blodgivere, som alle bor i nærheten av sykehuset.

Foto: Nini Hæggernes

Solcelleanlegg

Tidligere ble det brukt dieselaggregat for å skaffe strøm til de mest nødvendige oppgavene. Dieselaggregat har en begrenset kapasitet og diesel er kostbart, noe som gjorde at vi bare hadde råd til å kjøre aggregatet i korte perioder om gangen.

Er det noe Sierra Leone har nok av, er det sollys. Ved å bygge et solcellepanel skaffet vi stabil strømtilførsel til sykehuset. Dette var en relativt stor engangsinvestering, men deretter relativt billig i drift.