Tannklinikk i Rotifunk

Arne Bastholm, tannlege fra Haugesund, satte i 2010 i gang med å skaffe utstyr til å bygge opp en tannklinikk ved sykehuset i Rotifunk.

Dette resulterte i at sykehuset i dag har utstyr og lokaler til en komplett tannklinikk inkludert lys, tannbor, spyttsugere, tenger, tannlegestol, med mer. Tannklinikken blir veldig moderne i Sierra Leonsk målestokk.

I dag blir klinikken stående ubrukt på grunn av mangel på strøm og rent vann.

Det første målet nå er å skaffe penger til et solcellepanel, som kan sørge for strøm til hele sykehuset, inkludert tannklinikken.

I tillegg har Bastholm utstyr til en ekstra klinikk, her hjemme i Norge. Når strøm og rent vann er på plass vil vi frakte utstyret ned til Rotifunk, og en tekniker fra the Norwegian Dental Depot vil installere det slik at vi kan betjene to pasienter samtidig.

Det andre målet er å skaffe økonomiske midler som gjør det mulig å sende norske tannleger til Rotifunk i perioder av gangen, for å behandle pasienter og lære opp innfødt helsepersonell ved sykehuset.

Arne Bastholm besøkte Rotifunk i 2007. Han lærte mye om de store problemene ubehandlede tannsykdommer forårsaket. Han besøkte en av Sierra Leones tannleger og hans tannlegeklinikk, og deltok i behandlingen av mange pasienter her. De aller fleste måtte trekke tenner.

I årene etter sitt besøk har Arne Bastholm vært i kontakt med flere tannlegekolleger som kunne tenke seg å arbeide i Rotifunk i en kortere eller lengre periode. Nå har han en liste over tannleger som venter på at strøm og rent vann kommer på plass. De er villige til å arbeide uten lønn i den tiden de jobber ved Hatfield Archer Memorial Hospital.

I Norge har vi 4.500 tannleger, det betyr 1000 mennesker per tannlege. I Sierra Leone har de 7 tannleger, det betyr 850.000 mennesker per tannlege. Sierra Leone trenger tannleger.

Vil du vite mer? Arne Bastholm tar mer enn gjerne en prat med deg.

Foto: Nini Hæggernes

Arne Bastholm behandler pasienter og lærer opp helsepersonell i Rotifunk