Kontakt oss gjerne!

Martin Thormodsen

Martin Thormodsen

Lege

Martin er spesialist i allmennmedisin og generell kirurgi.

Han er initiativtakeren bak Foreningen Haugesund-Rotifunk, og har vært i Rotifunk 11 ganger de siste 10 årene.

Han følger nøye opp prosjektene og driften av sykehuset. Nå når ebola-epidemien er over er planen å reise ned til Rotifunk og arbeide som lege der 12 uker i året.

Bjarne C. Sollie Eriksen

Bjarne C. Sollie Eriksen

Gynekolog

Bjarne har doktorgrad i inkontinens hos kvinner. Han har vært med i styret siden 2007, og har vært i Rotifunk flere ganger.

I Rotifunk har han tatt i mot flere barn og behandlet gravide kvinner. Hovedfokus har vært på å instruere lokalt helsepersonell i fødselshjelp og i oppfølging av gravide kvinner.

Bjarne har også sørget for å skaffe ultralydapparater og litteratur.

Magnus Skaar

Magnus Skaar

Økonom

Magnus er kasserer og økonomiansvarlig i Foreningen Haugesund-Rotifunk.

Han er siviløkonom fra BI Oslo, og til daglig er han avdelingsdirektør i leasingselskapet SG Finans.

Magnus har tidligere jobbet på Kårstø som byggeplassøkonom for et tysk firma. Han var avdelingsleder hos Gjensidige i flere år, og har 20 års erfaring innen finans.

Han har i flere år vært kasserer i Plogen Skiklubb, og bor i Haugesund med kone og 3 voksne barn.

Arne Bastholm

Arne Bastholm

Tannlege

Arne leder prosjektet Rotifunk Tannhelse. Han har selv vært i Rotifunk og jobbet en periode som tannlege. 

Han har planlagt og tegnet en tannklinikk ved Hatfield Archer Memorial Hospital i Rotifunk, og har samlet inn komplett tannlegeutstyr til en tannklinikk. Utstyret står lagret i Sierra Leone. Han har også samlet inn penger til å dekke reise for tekniker som kan innrede tannlegekontoret og montere utstyret.

Klinikken vil forhåpentligvis åpnes i løpet av 2016.

Hildegunn Enge

Hildegunn Enge

Jordmor

Hildegunn er tillitsvalgt for jordmødre ved Helse Fonna, og i Haugesund Kommune. Hun har vært med i styret i flere år.

Sammen med en annen jordmor bodde og arbeidet Hildegunn ved Hatfield Archer Memorial Hospital i Rotifunk i tre måneder.

Hildegunn har vært i Sierra Leone i flere omganger, da hun er involvert i utarbeidelse av «The Operational Plan For Rotifunk Hospital». Dette er et samarbeid med Ted Warnock, leder for metodistenes ca 100 sykehus i Afrika.

Edna Kallevik

Edna Kallevik

Driver Veien Kirke

Edna Kjærbo Kallevik er en ætter fra Færøyene. I mange år var hun offiser/pastor i Frelsesarmeen.

I 1985 flyttet hun med familien til Aksdal, og jobbet som funksjonær i Sparebank 1, Sr-bank Haugesund, til hun pensjonerte seg i 2010.

Edna har vært engasjert i hjelpearbeid i Nikel, Russland gjennom flere år.

Edna har sammen med sin mann pionert menigheten, VEIENkirka, Aksdal. Her går det i møter og søndagsskole.

Arild Stø

Arild Stø

Lektor med pastorutdannelse

Arild har jobbet som lærer på Lillesund skole og som undervisningsinspektør på Hauge skole i til sammen 30 år.

I to år var han sammen med sin kone, Marit, engelsklærer ved en høyskole i Kina, utsendt av Det Norske Misjonsselskap.

Arild sitter i styret som Metodistkirken i Haugesund sin representant. Han er også engasjert som frivillig prest for Kirkens Bymisjon.

Varamedlemmer

Tor Nedrebø

Tor Nedrebø

Kirurg

Tor er avdelingsoverlege ved kirurgisk avdeling på Voss Sjukehus.

Han har i flere perioder jobbet ved afrikanske sykehus sammen med sin kone Maries, som er helsesøster.

Tor og Maries er nå i Mali, for å jobbe ved et større sykehus der i en periode.

Birger Valen

Birger Valen

Ortoped

Birger er ortoped og generell kirurg. Han var tidligere overlege ved Haugesund Sjukehus, før han pensjonerte seg. Nå jobber Birger som vikarkirurg på Svalbard. 

Birger har selv vært i Rotifunk, og jobbet med ortopediske pasienter. Han reiste sammen med tre norske medisinstudenter og Martin Thormodsen.

Ida K. Bjørnstad

Ida K. Bjørnstad

Medisinstudent

Ida er 5. års medisinstudent i Martin, Slovakia. Hun bodde og arbeidet i Rotifunk i tre måneder, sammen med Birger Valen, Martin Thormodsen og to medstudenter.

Ida ønsker i fremtiden å samle inn krykker og rullestoler som skal gis til funksjonshemmede pasienter.

Hun har fått mange venner i Sierra Leone, og planlegger å reise tilbake.

Lurer du på noe? Du kan også sende oss en melding:

Foreningen Haugesund Rotifunk

Organisasjonsnr: 888 581 022
Kontonr: 3240.16.61335
foreningen.haugesund.rotifunk@gmail.com