Vi vil bruke vår kunnskap der den trengs aller mest

Ved hjelp av medisinsk utstyr og norsk helsepersonell er målet vårt å gi innbyggerne i Rotifunk, Sierra Leone et bedre helsetilbud.

Sierra Leone er et av verdens fattigste land. Det rangeres som nummer 183 av 187 land i Human Development Index.

Sierra Leone har 130 leger som skal dekke helsebehovet til 7 millioner innbyggere. Forventet levealder for et nyfødt barn er 46 år. Dødeligheten for barn under 5 år er 110 per 1000 – det er blant dårligste i verden.

I Norge har vi 35 000 leger til å dekke helsebehovet til 5 millioner innbyggere. Vi har verdens beste helsevesen og en forventet levealder på 80 år. To av tusen barn i Norge får ikke leve opp.

Det brukes omtrent 100 dollar per innbygger på helse i året i Sierra Leone. I Norge bruker vi nesten 10.000 dollar per innbygger.

Mange sykdommer kan enkelt behandles, men uten helsetilsyn og medisiner får i utgangspunktet ”enkle” problemer lov til å utvikle seg til alvorlige helsetilstander.

Nesten 4000 mennesker er døde av ebola i Sierra Leone. Til sammenligning døde nesten 9000 mennesker i landet av malaria og 5000 av nedre luftveisinfeksjoner i 2013.

 

Å Afrika, med sår på sjelen
- du danser når du er trist.

— Kolbein Falkeid

Foto: Nini Hæggernes

Sykehuset i Rotifunk var en gang et anerkjent sykehus

Foto: Nini Hæggernes

På 50-, og 60- og 70-tallet var Hatfield Archer Memorial Hospital et berømt sykehus, og de utførte til og med hjerneoperasjoner her. Pasientene kom fra hele Sierra Leone, og fra store deler av Vest-Afrika.

De hadde en egen kvinneklinikk, og etablerte jordmorskole i 1953.

Utover 60-tallet ble 5-700 barn i uken behandlet ved sykehuset. Totalt fikk 66 000 pasienter i året hjelp her. Operasjonsavdelingen var topp moderne, og kirurgene var dyktige.

Nedturen kom i 1995. Da hadde det vært krig i Sierra Leone i tre år. Rotifunk hadde lenge holdt stand mot opprørerne.

Da opprørerne til slutt vant slaget om Rotifunk i 1995 brant de over to hundre hus, inkludert sykehuset og skoler. Byen var knust. Sykehuset var i ruiner. Ingen kunne få behandling. Barnedødeligheten økte og ble den høyeste i verden.

Krigen i Sierra Leone varte fra 1991 til 2002. Leger uten grenser har kalt krigen noe av det mest bestilaske menneskeheheten har sett. Infrastrukturen i landet ble ødelagt. 1270 barneskoler og en rekke sykehus brant ned, og en stor del av mest den ressurssterke befolkningen hadde flyktet til utlandet. 

Barnesoldater fra Liberia brukte machetekniver til å kutte av armer og bein på voksne og barn, og de som overlevde møter man mange steder den dag  i dag.

Foreningen Haugesund-Rotifunk gjenoppbygger sykehuset

Vi startet arbeidet i 2004, og Foreningen Haugesund-Rotifunk ble stiftet i mai 2005. Arne Christian Mohn ble valgt som styreleder.

Sykehuset lå i ruiner da vi startet. Gjennom årene har vi samlet inn 4,3 millioner kroner, og sakte, men sikkert har vi bygget opp igjen sykehuset.

I perioden 2005-2014 fraktet vi ned 60 tonn medisinsk utstyr og rehabiliterte sykehuset. Utstyret var samlet inn av sierra leonsk-norske Alton Bendu.

Sykehuset reiste seg sakte, men sikkert fra ruiner til fungerende bygninger utstyrt med nødvendig medisinsk utstyr.

Et to-minutters TV-innslag om oppstarten til prosjektet

Slik så sykehuset ut da vi begynte gjenoppbyggingen i 2005

Mens byggearbeidet pågikk dro leger, gynekologer, jordmødre, kirurger, tannleger og medisinstudenter fra Norge til Rotifunk. De behandlet pasienter og lærte opp lokalt helsepersonell.

Se hva helsepersonellet har gjort i årene mellom 2005-2014.

I 2012 – 2013 var tidligere ordfører i Haugesund, Finn Martin Vallersnes, styreleder.

Han etablerte kontakt med metodistenes øverste ledelse i New York, og vi inngikk en avtale der metodistene igjen står for drift av sykehuset. Metodistkirken i USA har lang erfaring med å drifte sykehus i utviklingsland, og dette var et riktig steg å ta på vegne av Hatfield Archer Memorial Hospital.

24. mai 2014 hadde vi offisiell åpning av sykehuset. Dette var en stor markering.

Samme dag ble det første ebola-tilfellet registrert i Sierra Leone. Epidemien som fulgte lammet landet på mange måter. De aller fleste internasjonale helsearbeidere forlot Sierra Leone, og folk holdt seg borte fra sykehusene av frykt for å bli smittet. Totalt døde 220 helsearbeidere av ebola, derav 12 leger (8%). 

Solcellepanel var viktig å få på plass

Tidligere ble det brukt dieselaggregat for å skaffe strøm til de mest nødvendige oppgavene.

Dieselaggregat har en begrenset kapasitet og diesel er kostbart, noe som gjorde at vi bare hadde råd til å kjøre aggregatet i korte perioder om gangen.

Er det noe Sierra Leone har nok av, er det sollys. Ved å bygge et solcellepanel skaffet vi stabil strømtilførsel til sykehuset. Dette var en relativt stor engangsinvestering, men deretter relativt billig i drift.

Takket være sponsorer og private givere skaffet vi de 500 000 kronene vi trengte for å kjøpe og implementere solcellepanel.

Slik ser sykehuset ut i dag. Foto: Nini Hæggernes

Alton Bendu var opphavsmannen til prosjektet

TV-innslag om Alton Bendu (ca tre minutter)

Alton Bendu jobbet som dørvakt ved Baronen og Baronessen i Oslo, da han ble en nasjonal helt under et skytedrama i 2001. Uten å tenke på egen sikkerhet beskyttet han utestedets gjester, og reddet livet til en kvinne.

Sykehusoppholdet fikk Alton til å tenke over hvilken behandling han ville fått i sitt hjemland, Sierra Leone, hvis noe lignende hadde skjedd der.

Gjennom Helsedirektoratet klarte han de neste årene å skaffe 60 tonn medisinsk utstyr øremerket hans hjemby, Rotifunk.

Dr Martin Thormodsen ved Haugesund Sjukehus ble engasjert i historien til Alton, og startet en innsamlingsaksjon for å få utstyret fraktet ned.

Dette ble starten på gjenoppbyggingen av Hatfield Archer Memorial Hospital.

dr Marietta Hatfield og dr Mary Archer

Dr Marietta Hatfield ble født i Potsdam, Ohio i 1851. Hun kom til Rotifunk i 1891 som den første legen på stedet . I årene som kom ledet hun oppbyggingen av det som skulle bli Rotifunk Sykehus. I 1895 ble hun erstattet av Dr Mary Archer, født i Madison County, Iowa i 1864.

Hatfield og Archer var begge metodist misjonærer. 

I 1897 kom Dr Hatfield tilbake til Rotifunk for å jobbe sammen med Dr Archer.

Under Hut Tax War, nærmere bestemt den 3. mai 1898, ble begge legene massakrert sammen med tre andre misjonærer i Rotifunk. På sykehusområdet er det reist minnesmerker på stedene de ble drept.

Sykehuset kalt Hatfield Archer Memorial Hospital, til minne om disse modige kvinnene.

dr Marietta Hatfield

dr Mary Archer