Operasjoner

Det finnes svært få statlige støtteordninger som dekker behandling og operasjoner på voksne og barn over fem år i Sierra Leone, uansett hvor alvorlig helsesituasjonen er.

Det eneste unntaket er keisersnitt i forbindelse med fødsel. Dette gjelder bare noen steder. Ofte må pasienten betale alle kostnader knyttet til operasjonen, i motsetning til i Norge der helsetilbud er gratis.

Vi har bygget opp en operasjonsstue ved sykehuset i Rotifunk etter samme mal som en av operasjonsstuene ved Haugesund Sykehus/Helse Fonna. Dette har vi fått til ved hjelp av innsamlede midler og donasjoner av operasjonsutstyr.

De mest aktuelle operasjonene her er bruddbehandling, operasjon for brokk og blindtarm, keisersnitt, og operasjoner knyttet til større skader, ofte brannskader.

I Rotifunk venter nå over 200 pasienter med brokk på å bli operert.

I 2013 bodde og arbeidet fem norske helsearbeidere i Rotifunk. Altfor mange ganger opplevde de å måtte betale for å få behandlet barn på fem, seks, åtte og ti år. Helsearbeiderne visste at dersom de ikke hadde vært der, ville disse barna ikke fått behandling.

Dette var svært tøft for helsearbeiderne å oppleve. Tre av disse var medisinstudentene Kitty, Ida og Vibecke. Da de kom hjem hjalp de organisasjonen ANSA Martin i Slovakia med presentasjoner til en pengeinnsamling for å dekke utgifter i forbindelse med operasjon av barn over 5 år.

Det viktigste bidraget fremover er å skaffe midler til å sende ned kvalifisert helsepersonell fra Norge, som kan lære opp lokalt helsepersonell i å utføre enkle operasjoner som kan redde liv.

Hvis du vil vite mer om dette prosjektet kan du kontakte Martin Thormodsen, kirurg og allmennpraktiserende lege.