Barnefødsler og graviditet

I Norge er en barnefødsel som regel forbundet med lykke og glede. For kvinner som føder i Sierra Leone er graviditeten og fødselen knyttet til stor risiko, både for mor og barn.

To av tre kvinner i Sierra Leone føder uten lege eller jordmor til stede. Dette fører til høy dødelighet hos mor og spebarn. Mangel på fødselshjelp gir i flere tilfeller alvorlige fødselsskader, hvor konsekvensen er livslang invaliditet hos de kvinnene det gjelder.

Et av de viktigste prosjektene til Foreningen Haugesund-Rotifunk er å rekruttere jordmødre, sykepleiere og leger som vil reise til Rotifunk i en periode for å

  1. behandle og hjelpe fødende og gravide i Rotifunk, og
  2. lære opp lokalt helsepersonell ved sykehuset i Rotifunk

Bjarne Chr. Sollie-Eriksen er gynekolog, og har arbeidet ved sykehuset i Rotifunk i flere omganger. Hildegunn Enge er jordmor, og har arbeidet i Rotifunk i tre måneder.

Er du nysgjerrig på hvordan det er å reise til og jobbe i Rotifunk? Bjarne og Hildegunn svarer gjerne på alle spørsmål du har!

Foto: Nini Hæggernes